Osasto: 349 50 v.

Os: 349 50 v. Siikarannassa kuva 1
Os: 349 50 v. Siikarannassa kuva 2
Os: 349 50 v. Siikarannassa kuva 3